1. Strona główna

Bruksizm - Ścieranie zebów, zgrzytanie zębami na skutek przerostu mięśna żwacza

Poniżej przedtawiamy proponowane przez nas możliwości leczenia bruksizmu. Zapraszamy na bezpłatną wizytę wstępną, w trakcie której możemy zaproponować indywidualny plan leczenia.